įmygti


įmygti
įmýgti tr. 1. spaudžiant, mygant padaryti įdubimą, įlenkti: Akmeny pirštu duobelės neįmýgsi, o tešloje, kad ir kiečiausioje, įmýgsi Š. Ant akmenio (Puntuko) yra keturi gilūs ruožai: žmonės sako – tai esą velnio nagais įmygta A.Baran. Užsisėdo vaikas ant skrynelės dugnelio ir inmýgo jį Ds. | refl.: Sutinusioje blauzdoje, pamygus pirštu, įsimýga duobelė Š. 2. spaudžiant įkišti, įsmeigti: Inmýgau vagelį giliai Dglš. Anas visą lazdą žemėn inmygo An. | Tarškėjo ir stebėjos Juozaponienė, įmygus (įrėmusi) į šoną kumštį A.Vien. | refl.: Itokiam da, terpu kojų insmýgus (įsispraudus), možna duot [į kailį] OG444. 3. įduoti, įbrukti: Inmygau tau duonos brusą, ir nešk namo Dkšt. Gal gerai inmýgai (papirkai), kad išteisino Ktk. Ir aš inmýgau (daviau pinigą) Dglš. \ mygti; apmygti; atmygti; įmygti; išmygti; numygti; pamygti; permygti; pramygti; primygti; razmygti; sumygti; užmygti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • įmygti — įmýgti vksm. Akmenyjè pirštù duobẽlės neįmýgsi …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apmygti — tr. apdėti, apslėgti kuo sunkiu: Akmenim apmygo [pamerktus linus] OG101. | prk.: Susirenkat daug, tai linksmiau? – Vis tiek kokiu sunkumu apmygti (prislėgti, nelinksmi) Str. mygti; apmygti; atmygti; įmygti; išmygti; numygti; pamygti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atmygti — 1. tr. Š nuspausti: Lig atanešiau, sopančiai nugarą atmygo Ds. | Tau užpakalį atmygo, sėsk čia Vdn. Paršelių moma atmygo (numynė) šitam uodegą Aps. 2. intr. Dgl greitai ateiti, atidrožti: Kas gi ten teip atmyga pabaliu? Ds. mygti; apmygti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmygti — 1. tr. spaudžiant išstumti iš vietos: Išmygo dugnį bačkos Aps. Kur kiši aukūnę – dar langą išmygsi! Ds. Iš slyvos kaulelį išmyga, ė jo vieton indeda pinigelį BsPII197. | refl.: Langą mazgojant, kažin kaip išsimygo stiklas Š. ║ spaudžiant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mygti — mygti, a ( ia), o ( ė) 1. tr. SD31, [K] svoriu, jėga arba apėmus kuo spausti: Šaudyklė mygo J.Jabl. Kam taip smagiai mygi – išmygsi dugnį Kp. Nemyk, ba dar labiau skaudės Mrk. Kam man ranką taip mygi? Gg. Vaikščiodami po tą sodą, mygo ranką viens …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • numygti — 1. tr. nuslėgti svoriu, nuspausti, suspausti: Kartis [nešama] pečiùs numygo Ds. | refl. tr.: Gal jau vaikas ar pirštą tarpdury nusimygo (prisivėrė), kad taip rėkia Ds. 2. tr. Šmn nuspausti dėl ankštumo: Man labai šitie batai kojas numygo Ds. 3.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pamygti — 1. tr. Šr, Ob, Lkm kiek paspausti, spustelėti: Jis pamygo šautuvo gaiduką rš. | Tik arklius pamygo, ir nujo[jo] kap viesulas Prng. 2. tr. paspausti po savimi: Medžias po savim pamygo Ds. | refl. tr., intr.: Pasimygo po akmeniu dalba, ir nors rėk… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • permygti — tr. perspausti: Permyk vaikui riešutį Ds. mygti; apmygti; atmygti; įmygti; išmygti; numygti; pamygti; permygti; pramygti; primygti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pramygti — tr. 1. kiaurai išspausti, išmygti: Ar tik jau ne tu galva stiklą pramygai? Ds. ^ Ožka ledą pramygo (peikena prakirsta eketė lede) Rš. 2. šiek tiek išsunkti, prasunkti: Būdavo, seniau tėvas kad pramygs aliejaus, tai nors galvą trink – visiem metam …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • primygti — 1. tr. SD31 prispausti, prislėgti: Pasiuvo sūrmaišelį, anpylė varškę ir primygo akmeniu Šr. Karte primygo šieną Ml. Vanduo užlėjo, primygo žolę Kp. Nutvėrė sargybinį už krūtinės ir taip prie sienos primygo, kad tam net kaulai sutreškėjo J.Bil.… …   Dictionary of the Lithuanian Language